قفسه فلزی | قفسه انبار | قفسه بندی فلزی | جنرال فلز | قفسه بندی انباری درایوین راک


 

قفسه‌ بندی انباری خود راهرو یا قفسه بندی انباری درایوین راک  دارای تونل ‌هایی است که علاوه بر محل قراردهی بارهای پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز هستند و راهروهای اضافی در این سیستم قفسه بندی فلزی حذف ‌شده است. در این سیستم قفسه بندی انباری آخرین بار قرارداده شده در قفسه ، اولین بار قابل ‌برداشت است که به این روش برداشت اصطلاحا LIFO گفته میشود و به‌ استثناء بازو، ریل‌ها و تعدادی از مهاربندها سایر اجزا شباهت زیادی به قفسه بندی پانل راک دارد. اجزای این سیستم قفسه بندی انباری شامل قاب ، بازوهای شیب‌ دار، بازوهای مهار سقف، مهاربندهای پشت و بین قاب، ریل‌های طبقات، استپ پالت و اتصالات است. 

قفسه بندی انباری درایوین راک
ویژگی ها ، مشخصات فنی و کاربردهای قفسه بندی انباری درایوین راک:

 

طراحی قفسه انباری درایوین راک به گونه ای است که راهروهای فرعی این سیستم  قفسه فلزی به عنوان تونلهای ذخیره سازی کالا عمل نموده و لیفتراک یا ریچتراک با حرکت در داخل همین راهروها، امکان بارگذاری پالتها را از انتها به ابتدا خواهد داشت. بر همین مبنا مدیریت گذاشت و برداشت کالاها و اقلام در این سیستم بر مبنای اصل LIFO می باشد. (LIFO: Last Input First Output)البته در صورتی که انتهای تونلهای قفسه بندی باز باشد و امکان برداشت بار از انتهای تونل نیز فراهم گردد (Drive Through) در این صورت امکان مدیریت گذاشت و برداشت بار در انبار بر مبنای اصل FIFO فراهم می گردد اما با توجه به هزینه های بالای لجستیکی در این سیستم و مشکلات مربوط به جابجایی پالتها در داخل تونلهای قفسه بندی، استفاده از این روش نیازمند در نظر داشتن ملاحظات خاص خود می باشد.دهانه های سیستم قفسه بندی درایوین راک با توجه به نوع پالت مورد استفاده و مشخصات ماشین گذاشت و برداشت بار در انبار، قابل تغییر می باشد، اما بصورت کلی استاندارد این سیستم جهت پالت استاندارد 120*100 سانتیمتر، دهانه های 150 سانتیمتری می باشد.برخی از ویژگی های این نوع سیستم قفسه بندی فلزی انباری جنرال فلز به شرح زیر میباشد:

  • عمق تونل سیستم قفسه بندی درایوین راک حداقل 20 متر حداکثر100 متر میباشد
  • دهانه راهروهای استاندار این نوع قفسه بندی انبار 1350 و 1500 سانتیمتر میباشد
  • حداقل ارتفاع سیستم قفسه بندی دراوین راک 2500 سانتی متر  و حداکثر ارتفاع آن 10000 سانتیمتر میباشد
  • تحمل حداکثر تحمل بار به ازای هر پالت 1500 کیلوگرم میباشد
  •  در اغلب موارد رنگ اجزاء و قطعات قاب و اجزای آن طوسی رنگ بوده و بازوها ، رابط ، ریل ها نارنجی  رنگ میباشد.

 

 

برخی از تصاویر قفسه بندی انباری درایوین راک :

سفارش از طریق واتساپ